WG: "Terugblik op 50 jaar samenwerken aan en vóór Oldenzaal."
WG-jubileumreceptie op woensdagavond 16 oktober!
Noordtak over bestaand spoor onacceptabel voor Oldenzaal.
WG: "De risico's van lachgas zijn niet om te lachen!"
De WG viert dit jaar haar 50 jarig bestaan!
WG stuurt brief aan RONA over voorstel Noordtak-spoorlijn door Oldenzaal
Murat Yildirim: "Keuzes maken en zeker investeren in Oldenzaal."
Mike Oude Remmerink: "Cultuur als bruisende verbinder in Oldenzaal."
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Geacht college, in juni 2016 werden wij geïnformeerd over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum De Thij. De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Ahold zouden binnen een half jaar deze plannen verder uitwerken en vervolgens gefaseerd realiseren. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en de fractie van de WG wacht vol smart op de concrete uitwerking hetzij uitvoering van deze plannen. Daarnaast krijgt de fractie...
lees meer
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de WerknemersGroepering werd Rob Christenhusz door de leden unaniem gekozen. Lijsttrekker Christenhusz liet tijdens de ledenvergadering weten dat hij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met veel vertrouwen tegemoet gaat. Hij is sinds 2014 wethouder voor de WG. Op 20 december zal door de leden het programma vastgesteld worden en ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018 worden gepresenteerd.
 
...
lees meer
 
Tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Oldenzaal ruim € 1.600.000,- beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie en functionele aanpassingen ten behoeve van het Scholencomplex de Essen (basisschool De Linde en basisschool De Esch). We zijn nu bijna twee jaar verder en naar onze informatie is de noodzakelijke renovatie tot op...
lees meer
 
Op maandag 2 oktober 2017 werd in de TC Tubantia melding gemaakt, dat leerlingen van de basisschool de Leemstee in actie komen tegen het verkeer dat te hard rijdt door de straten rond deze school in Zuid-Berghuizen. Zij willen automobilisten erop wijzen door het maken en plaatsen van allerlei borden dat de maximale snelheid 30 km/uur is. Als fractie van de WG juichen wij initiatieven die er vanuit allerlei geledingen worden genomen van harte toe. De schoolleiding spreekt van een “ludieke actie” met hele serieuze achtergrond. De fractie van de WG vindt ook dat er...
lees meer
 
Voorzitter, we hebben een zeer belangrijk maar ook net zo ingewikkeld raadsvoorstel voor ons liggen: Voorstel tot het instemmen met de pilot parkeerbeleid. In het Politiek Forum van 11 september jl. heeft onze fractie reeds aangegeven te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Onze fractie wil de SOBO-Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oldenzaal- MKB Oldenzaal bedanken voor de reactiebrief. Ik kom hier later nog op terug. Iek wil allereerst dan ook meteen een niet onbelangrijk citaat uit deze brief aanhalen. Einddoel moet zijn: Hoe maken we de Oldenzaalse...
lees meer

 

Naar aanleiding van meerdere signalen van inwoners uit onze stad vragen wij uw aandacht voor het personenvervoer op de treinverbinding tussen Oldenzaal en Zutphen. De signalen gaan voornamelijk over de toegenomen drukte in de treinen tijdens de spitsuren en de dienstregeling in het weekend. Inwoners geven ten aanzien van het eerste punt aan dat het regelmatig voorkomt dat zij ‘het past echt net’ en ‘hutjemutje’ op elkaar moeten staan in treinen op dit traject tijdens de doordeweekse spitsuren. In de concessie 2014- 2023 is er afgesproken met Syntus dat er minimaal 2...
lees meer
 
De WG- fractie heeft door middel van een brief aan de bewoners en via de pers kennis kunnen nemen van de mededeling dat de plannen voor de bouw van 28 “zorgwoningen” aan de Reigerstraat zijn gestopt. In een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van 20 juli j.l. heeft de initiatiefnemer, de projectontwikkelaar de heer Weghorst gemeend de “zwarte piet”op het bordje van de gemeente en haar medewerkers te moeten leggen. De WG-fractie vraagt zich af of er gezien de uitspraken van de heer Weghorst, er nog wel ruimte is voor (nieuwe) plannen zoals die reeds werden...
lees meer
 
Een kleine nederzetting genaamd Gallië bleef moedig weerstand bieden tegen de overweldigers, zo begint iedere Asterix en Obelix-strip. Wie kent het niet? Vandaag, eeuwen verder, zien we soms hetzelfde Gallië-effect ‘het weerstand bieden en het elkaar beschouwen als overweldigers’ nog steeds ontstaan tussen gemeenten. Gelukkig weten we nu ook dat één afzonderlijke gemeente géén Twente als geheel vormt. We moeten er dan ook echt met elkaar voor zorgen dat we in Twente het Gallië-effect nooit laten overwinnen. Het zou ons eeuwen terug in de tijd brengen met alle...
lees meer
 
Voorzitter, Vondersweijde 3.0, een zwembad, klaar voor de toekomst. Onder het motto “regeren is vooruitzien” heeft de wethouder ons ongeveer een jaar geleden al met zijn team meegenomen in de discussie rondom zwembad Vondersweijde. We hebben meerdere zwembaden met verschillende concepten bezocht. We zijn in meerdere sessies meegenomen in de verschillende opties die we met elkaar uitgezocht wilden hebben. Dank daarvoor. Het heeft de fractie van de WG veel duidelijkheid verschaft....
lees meer
 
In het politiek forum van maandag 12 juni j.l. heeft de fractie van de WG haar mening gegeven op het concept huisvestingsplan voor het onderwijs in Oldenzaal voor de komende jaren. Het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de jaren 2017 tot 2027. Naast een achttien-tal vragen die met name betrekking hebben op de noodzaak van clustering van de lagere scholen Nutsschool en Franciscusschool met het TwentsCarmelCollege  (TCC) Lyceumstraat en zeer zeker ook de financiële consequenties daarvan hebben we ook onze twijfels geuit over de wenselijkheid van...
lees meer

Pagina's