WG draagt met trots nieuwe naam Wij Geven om Oldenzaal.
WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.
Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.
Willy Oosterwijk geïnstalleerd als raadslid WG Oldenzaal.
WG doet mee aan De Grote Oldenzaalse Quiz! Jullie toch ook?
Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”
Nestor Jan Lempsink (WG) neemt afscheid na een halve eeuw politiek.
Lid worden van de WG?

Nieuws

 
Mijn naam is Trees Vloothuis, ik ben bijna 64 jaren geleden geboren in Weerselo en sinds mijn 27e jaar woonachtig in Oldenzaal. Ik ben gehuwd met een echte Boeskool Eddy Loohuis  en samen hebben we twee kinderen, die zelfstandig en volwassen hun eigen weg zijn gaan. Vanaf 2002 ben ik politiek actief voor de WG . In 2002 werd ik gevraagd  of ik de wethouders positie voor de WG wilde uitvoeren. Dit was mogelijk omdat in het kader van het dualisme wethouders van buiten de raad benoemd konden worden. Ik heb met ontzettend veel plezier 12 jaren lang deze...
lees meer
 
Evaluatie regeling Regio Twente. Voorzitter, het college heeft als zienswijze dat er een aantal zaken anders hadden gemoeten, waaronder de evaluatie, en ook anders kunnen voor de toekomst. De term ‘slager keurt zijn eigen vlees’ is daarbij eigenlijk de kern. Dat moeten we echt voor de toekomst voorkomen.
 
Om uw verantwoordelijk als portefeuillehouder/college te kunnen nemen wil de fractie van de WG benadrukken dat de collegeregeling (rapport Robben ‘samenwerken doen we zelf’) wat ons betreft nog steeds...
lees meer
 
Geacht college, sinds kort heeft de wijk Berghuizen haar eigen digitale wijkkrant, een initiatief van de Stichting Kansrijk Berghuizen. Met informatie over, door en voor de wijk. Een burgerinitiatief pur sang. Een schoolvoorbeeld van verbinden en ontmoeten. In één van de artikelen lezen we de vraag van Susan Siemerink die vindt dat er verlichting moet komen in Park Stakenkamp. Naar aanleiding van die vraag is er overleg geweest met de gemeente en is er toegezegd “dat dit onderwerp door de gemeente in breder geheel wordt bekeken en binnen een maand wordt...
lees meer
 
Door het college van B en W is geantwoord op de schriftelijke vragen die door de fractie van de WG zijn gesteld over de verkeersonveilige situatie in de Helmichstraat. Het college geeft aan het met de fractie van de WG eens te zijn dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Zij geeft aan dat er rond de basisschool de Leemstee sprake is van een intensieve vermenging van snel en langzaam verkeer, zoals fietsers, auto’s en kinderen. Door de gemeente zijn in de week van 13 tot 17 november   metingen verricht waaruit is gebleken dat de snelheid...
lees meer

Vandaag trok de de Verkiezingskaravaan van TV Oost door onze mooie stad Oldenzaal.

 
Ik ben André de Boer, 57 jaar oud en wonend met Bernarda in een fijne en gezellige buurt in de wijk de Essen waar noaberschap nog hoog in het vaandel staat. In het dagelijks leven werk ik  als onderzoeker voor diverse gemeenteraden. Ik onderzoek graag dat wat gemeenten beloven ook wordt nagekomen. En dat is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Ik ben al lang actief in de politiek en dat is ook niet zo vreemd.
... lees meer

 

De WG heeft haar standpunten in het programma 'De boodschap is duidelijk: kies WG' 2018- 2022 beschreven Lees het volledige WG-programma

 

lees meer

Pagina's