WG, CDA en VVD over samen werken aan Oldenzaal (midtermreview)
Murat Yildirim: "Echt alle mogelijkheden financiën Oldenzaal afwegen."
Jan Bekke en Henk Winkelhuis: "Maak historie Oldenzaal zichtbaar."
WG: "Samen staan we sterk in Oldenzaal tijdens coronacrisis."
Actuele informatie Coronavirus (COVID-19).
Motie aandringen afbouwen verhuurdersheffing aangenomen.
“Kijk op de wijk, De Thij 9.1” aangeboden aan het Oldenzaalse college.
WG: "Zorgen om spoedzorg huisartsenposten in Twente."

Nieuws

 
Ik ben Willy Oosterwijk, 64 jaar oud, 38 jaar getrouwd met Elfride, vader van 2 kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Na meer dan 40 jaar bij de politie te hebben gewerkt ben ik sinds maart 2015 met vroegpensioen.
 
In de vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging Quick’20 onder andere als scheidsrechtercoördinator en clubscheidsrechter, begeleider bij de scootmobielclub de Roadrunners,  Veilig Verkeer Nederland en maak ik deel uit van de commissie Techniek, Logistiek en Veiligheid van Samenloop voor Hoop die op...
lees meer
 
Voorzitter, onze reactie op de voorliggende motie hebben wij een titel meegegeven, namelijk  “Wat is wijs?” In het kader van het  proces naar  een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs heeft de hele raad in deze raadsperiode een bezoek gebracht aan de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. We hebben kunnen zien en ervaren wat de knelpunten op de betreffende scholen zijn. Voor een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft de fractie van de WG, maar hebben ook meerdere andere fracties...
lees meer
 
Vragen aan het college van B&W tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 30 januari 2018. Sinds 14 januari 2018 rijden er Flirt-treinen van Eurobahn op het traject Hengelo- Bad Bentheim. Helaas valt er tot nu toe weinig te ‘flirten’ als het om deze treinverbinding gaat,  want het laten rijden van deze treinen brengt keer op keer problemen met zich mee die echt om een structurele oplossing vragen. Het niet rijden van deze treinen is wat de fractie van de WG betreft een onwenselijke situatie, omdat onze reizigers een goede dienstverlening verdienen...
lees meer
 
Geacht college, de Kalheupinklaan is een belangrijke verbindingsweg die ingericht is als een 50 km-weg. Aanwonende bewoners van de Kalheupinklaan hebben bij de fractie van de WG aan de ‘rem’ getrokken en hun zorgen geuit als het gaat om het te hard rijden op deze weg. De bewoners hebben eerder een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer zou er na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak zijn om op deze weg verdere verkeerskundige maatregelen te treffen....
lees meer
 
Woensdagavond 20 december, tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de WerknemersGroepering (WG,) is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld. De lijst is een mix van vertrouwde en nieuwe namen en kent 26 kandidaten. Met deze namenlijst ziet de WG de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jongstleden was Rob Christenhusz al tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Nieuw op de kieslijst zijn Petra...
lees meer
 
Enige weken geleden heeft WG-fractievoorzitter Jan Lempsink in het politiek forum gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk Zuid-Berghuizen te komen tot een woonzorgcentrum zoals bijvoorbeeld de Zonnestraal in de wijk De Thij. De bedoeling is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Mariakerk waar vrijwilligers uit de wijk weer activiteiten hebben opgestart. Lempsink heeft dit idee in de raadsvergadering van maandag 18 december 2017 wederom actief onder de aandacht gebracht. Hier werd onder meer positief op gereageerd door de pas opgerichte...
lees meer

Pagina's