Verkiezingen 2018

Visie

De WG is als lokale partij, sinds de oprichting in 1969, diep geworteld in de Olden-zaalse samenleving. De grondlegger van de partij, Bernard Christenhusz, was onverzettelijk tegen onrecht en hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij kwam op voor de mensen met een smalle beurs.

De WG huldigt nog steeds de uitgangspunten van Bernard. Centraal hierbij staat de gedachte: ‘Wij komen naar de Oldenzalers toe’. De WG is direct herkenbaar en aanspreekbaar. Wij luisteren graag naar uw mening en ideeën en proberen die om te zetten in beleid.

De WG is als lokale partij niet gebonden aan opgedragen visies en afwegingen van landelijke partijen. Zo stelt zij zich op geheel eigen en authentieke wijze in dienst van  de Oldenzaalse burgers. Onze basis is Oldenzaal met een modern en open oog voor regionale, nationale en mondiale zaken.

De WG zet zich met argumenten, maar ook met emotie, passie en elan in voor de stad. Politiek is in onze ogen veel meer dan louter technisch besturen; zij gaat uit van visie, creativiteit en hart voor de stad. Samen een mooie stad maken. Besturen is mensenwerk!

Wilt u meer lezen over de historie van de WG? klik hier