Rob Christenhusz (Wethouder)

Wethouder

Rob Christenhusz
  • Participatiewet
  • Wsw
  • Wmo
  • arbeidsmarktbeleid (Agenda voor Twente)
  • jeugdbeleid
  • onderwijsbeleid en -huisvesting
  • gemeentelijk vastgoed
  • sport
  • volksgezondheid